Ga naar hoofdinhoud

Hoe werkt Care Concept?

Met Care Concept wordt u in 5 stappen ontzorgd bij al uw bouwinitiatieven.
Deze stappen worden als volgt doorlopen:

Tijdens de definitiefase wordt door middel van een intakegesprek met u besproken welke wensen er zijn op het gebied van huisvesting. Dit wordt vertaald in een voorlopig programma van eisen, wat de basis zal vormen voor de workshop.

Indien gewenst kunnen wij daarnaast een scan doen van de huidige exploitatiekosten en voorstellen doen om deze te verbeteren op facilitair gebied en/of energieverbruik. Een gezonde exploitatie is van belang voor het verkrijgen van goede financiering of een gunstig rendement bij een belegger.

Ook kunnen wij adviseren over de gewenste vorm van financiering door middel van een bancaire lening of het onderbrengen bij één van de beleggers die bekend zijn met Care Concept.

Tijdens een workshop worden op een luchtfoto op schaal modules (blokjes) geplaatst, waardoor u direct inzicht krijgt in de mogelijkheden van een locatie of gebouw.
Door de actieve deelname ontstaan nieuwe ideeën en worden inzichten uitgewisseld. Daarnaast wordt draagvlak gecreëerd voor het (structuur) ontwerp, omdat alle betrokkenen direct inbreng hebben op het resultaat.

Tijdens de workshop ontstaan meerdere concepten waarvan er circa 3 á 4 verder worden uitgewerkt. Berekeningen van Care Concept over de investeringskosten en huur zijn direct gekoppeld aan de modules. U ontvangt een uitgebreide rapportage van de workshop, de concepten, toegepaste modules en overzichten van kosten.
Een businesscase waarmee u de Raad van Toezicht kunt informeren en de financiële instellingen kunt benaderen voor financiering.

Na de workshop wordt op basis van het gekozen concept een structuurontwerp gerealiseerd conform het principe van Care Concept. In dit structuurontwerp zitten een aantal bewezen slimme innovaties voor de zorg en een goed installatieconcept die het ontwerp duurzamer, eenvoudiger, goedkoper en toekomstbestendig maken.

Vooraf worden met u alle onderdelen besproken welke voor uw organisatie interessant kunnen zijn en worden indien gewenst referentiebezoeken gedaan bij collega’s.

Na de workshop heeft u een binnen een maand een structuurplan dat binnen de organisatie breed gedragen wordt en verder kan worden uitgewerkt naar een architectonisch plan.

Tijdens deze fase wordt het structuurplan vertaald in een architectonisch plan met de bijhorende technische uitwerking. Samen met een architect, interieurarchitect, installatieadviseur, kostendeskundige en constructeur die allen bekend zijn met het concept wordt een gebouw ontworpen dat aansluit bij uw wensen en binnen het gestelde budget wordt gerealiseerd.
Aangezien dit een team is met partijen die bekend zijn met deze methode, is de doorlooptijd van de uitwerking beperkt en kan het werk daarna worden afgeprijsd door middel van een in onderling overleg te kiezen aanbestedingsvorm.

In de realisatiefase wordt het gebouw gerealiseerd. Door de eenvoudige opzet van het gebouw en het installatieconcept wordt ook de uitvoeringsfase tot een minimum beperkt. Daarnaast worden aan de voorkant goede garantieafspraken gemaakt, voorzien van meerjarige onderhoudscontracten, waardoor de kosten voor de exploitatie lager zullen uitvallen.

Toekomstbestendig
De gebouwen die met Care Concept worden gerealiseerd zijn toekomstbestendig. Onze visie is dat een gebouw gerealiseerd wordt voor een minimale periode van 50 jaar. Vandaar dat het van belang is dat het gebouw flexibel is en voor meerdere functies te gebruiken. Alle modules binnen het Care Concept zijn uitwisselbaar. Hierdoor is het mogelijk om het gebouw tegen beperkte kosten te wijzigen naar een functie zorg, wonen of kantoorfunctie.

Duurzaam
Binnen Care Concept is duurzaamheid een belangrijk item. Nieuwe gebouwen voldoen minimaal aan de BENG eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en voor transformaties willen wij deze eis zoveel mogelijk benaderen. Door het toepassen van het Care Concept installatieconcept wordt substantieel energie bespaard ten opzichte van een traditionele installatie. Daarnaast wordt tijdens de ontwerpfase onderzocht welke  additionele maatregelen mogelijk zijn. Hierbij wordt gekeken naar de besparing, extra investering en de terugverdientijden.

Circulair
In de basisgebouwen van Care Concept zijn veel elementen opgenomen die vanuit het circulaire principe zijn ontwikkeld. Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor een volledig circulair gebouw door het toepassen van een andere bouwmethodiek en materialisatie. In de ontwerpfase worden de mogelijkheden met de klant besproken.

Back To Top