skip to Main Content

Hoe werkt Care Concept?

Met Care Concept wordt u in 5 stappen ontzorgd bij al uw bouwinitiatieven.

Deze stappen worden als volgt doorlopen:

Tijdens de definitiefase wordt door middel van een intakegesprek met u besproken welke wensen er zijn op het gebied van huisvesting. Dit wordt vertaald in een voorlopig programma van eisen, wat de basis zal vormen voor de workshop.

Indien gewenst kunnen wij daarnaast een scan doen van de huidige exploitatiekosten en voorstellen doen om deze te verbeteren op facilitair gebied en/of energieverbruik. Een gezonde exploitatie is van belang voor het verkrijgen van goede financiering of een gunstig rendement bij een belegger.

Ook kunnen wij adviseren over de gewenste vorm van financiering door middel van een bancaire lening of het onderbrengen bij één van de beleggers die bekend zijn met Care Concept.

Tijdens een workshop worden op een luchtfoto op schaal modules (blokjes) geplaatst, waardoor u direct inzicht krijgt in de mogelijkheden van een locatie of gebouw.
Door de actieve deelname ontstaan nieuwe ideeën en worden inzichten uitgewisseld. Daarnaast wordt draagvlak gecreëerd voor het structuurontwerp, omdat alle betrokkenen directe inbreng hebben op het resultaat. In de workshop ontstaan meerdere concepten waarvan er circa 2 à 3 verder worden uitgewerkt.

Na de workshop wordt op basis van het gekozen concept een structuurontwerp gerealiseerd conform het principe van Care Concept. In dit structuurontwerp zitten een aantal bewezen slimme innovaties voor de zorg en een goed installatieconcept die het ontwerp duurzamer, eenvoudiger, goedkoper en toekomstbestendig maken.

Vooraf worden met u alle onderdelen besproken welke voor uw organisatie interessant kunnen zijn en worden indien gewenst referentiebezoeken gedaan bij collega’s.

Na de workshop heeft u een binnen een maand een structuurplan dat binnen de organisatie breed gedragen wordt en verder kan worden uitgewerkt naar een architectonisch plan.

Tijdens deze fase wordt het structuurplan vertaald in een architectonisch plan met de bijhorende technische uitwerking. Samen met een architect, interieurarchitect, installatieadviseur, kostendeskundige en constructeur die allen bekend zijn met het concept wordt een gebouw ontworpen dat aansluit bij uw wensen en binnen het gestelde budget wordt gerealiseerd.
Aangezien dit een team is met partijen die bekend zijn met deze methode, is de doorlooptijd van de uitwerking beperkt en kan het werk daarna worden afgeprijsd door middel van een in onderling overleg te kiezen aanbestedingsvorm.

In de realisatiefase wordt het gebouw gerealiseerd. Door de eenvoudige opzet van het gebouw en het installatieconcept wordt ook de uitvoeringsfase tot een minimum beperkt. Daarnaast worden aan de voorkant goede garantieafspraken gemaakt, voorzien van meerjarige onderhoudscontracten, waardoor de kosten voor de exploitatie lager zullen uitvallen.

Toekomstbestendig

Een belangrijk onderdeel van Care Concept is dat alle gebouwen die wij realiseren toekomstbestendig zijn. Een gebouw wordt gerealiseerd voor een periode van minimaal 30 jaar, terwijl het na 15 jaar zomaar kan zijn dat de doelgroep waarvoor het gebouw is gerealiseerd er niet meer is (denk bijvoorbeeld aan de piek in de vergrijzing).
Vandaar dat alle functies binnen Care Concept uitwisselbaar zijn. Dit wil zeggen dat een gebouw tegen beperkte kosten om te bouwen is voor een andere doelgroep en dat er goed is nagedacht over de installaties, posities van schachten en badkamers.

Back To Top