Hoe werkt het?

In een workshop worden op een luchtfoto op schaal modules (blokjes) geplaatst, waardoor u inzicht krijgt in de mogelijkheden van een locatie of gebouw.

Door de actieve deelname ontstaan nieuwe ideeën en worden inzichten uitgewisseld. Berekeningen van Care Concept over de investeringskosten en huur zijn direct gekoppeld aan de modules.

U ontvangt een uitgebreide rapportage van de workshop, de concepten, toegepaste modules en overzichten van kosten. Een business case waarmee u de raad van toezicht kunt informeren, en de financiële instellingen kunt benaderen voor financiering.